فایل های نصب و راه اندازی

نام فایل:BDE64
حجم فایل: 5810Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
BDE64
نام فایل:نصب نرم افزار هلو نس...
حجم فایل: 2028Kb
فرمت فایل: PDF
دانلود فایل

توضیحات:
نصب نرم افزار هلو نسخه 8.20 سینگل
نام فایل:مرتب سازي بانک اطلاع...
حجم فایل: 976Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
مرتب سازي بانک اطلاعاتي هلو...
نام فایل:تنظیمات مربوط به Ful...
حجم فایل: 893Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
تنظیمات مربوط به Full Contro..
نام فایل:فونت های نسخه ی جدید...
حجم فایل: 3175Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
فونت های نسخه ی جدید ...
نام فایل:RunQuery
حجم فایل: 356Kb
فرمت فایل: EXE
دانلود فایل

توضیحات:
نام فایل:setup-Instance
حجم فایل: 617Kb
فرمت فایل: PDF
دانلود فایل

توضیحات:
setup-Instance
نام فایل:نصب نرم افزار هلو نس...
حجم فایل: 3108Kb
فرمت فایل: PDF
دانلود فایل

توضیحات:
نصب نرم افزار هلو نسخه 8.20 نسخه شبکه
نام فایل:MS_Usb237
حجم فایل: 356Kb
فرمت فایل: EXE
دانلود فایل

توضیحات:
نام فایل:Midas
حجم فایل: 140Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
Midas
نام فایل:Norton
حجم فایل: 904Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
Norton
نام فایل:تنظیم تاریخ ویندوز.....
حجم فایل: 12Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
تنظیم تاریخ ویندوز...
نام فایل:نصب tiny dongle بروی...
حجم فایل: 1275Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
نصب tiny dongle بروی ویندوز8
نام فایل:LinkSQLServer2008r2-...
حجم فایل: 0Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
LinkSQLServer2008r2-32bit
نام فایل:Lock_Tools
حجم فایل: 356Kb
فرمت فایل: EXE
دانلود فایل

توضیحات:
نام فایل:دانلود نرم افزار Any...
حجم فایل: 1758Kb
فرمت فایل: EXE
دانلود فایل

توضیحات:
دانلود نرم افزار Anydesk
نام فایل:New Setup
حجم فایل: 759Kb
فرمت فایل: PDF
دانلود فایل

توضیحات:
New Setup
نام فایل:USBAUTODRIVERINSTALL...
حجم فایل: 2965Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
USBAUTODRIVERINSTALLER
نام فایل:KylixSMS
حجم فایل: 551Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
KylixSMS
نام فایل:فونت نرم افزار هلو
حجم فایل: 1869Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
فونت نرم افزار هلو
نام فایل:KasperSky
حجم فایل: 489Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
KasperSky
نام فایل:MS_USB-1.33
حجم فایل: 500Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
MS_USB-1.33
نام فایل:DATASQL.NUL2008
حجم فایل: 1802Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
DATASQL.NUL2008
نام فایل:دانلود نرم افزار Sma...
حجم فایل: 7063Kb
فرمت فایل: EXE
دانلود فایل

توضیحات:
دانلود نرم افزار Smart Help
نام فایل:تنظیمات defender در ...
حجم فایل: 2323Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
تنظیمات defender در ویندوز...
نام فایل: LinkSQLServer2008r2...
حجم فایل: 0Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
LinkSQLServer2008r2-64bit
نام فایل:نصب هلو نسخه قبل از ...
حجم فایل: 1984Kb
فرمت فایل: PDF
دانلود فایل

توضیحات:
نصب هلو نسخه قبل از 8.20 در ویندوز 10 همراه با راهنمای نصب SQL 2008 R2
نام فایل:راه اندازی نرم افزار...
حجم فایل: 5Kb
فرمت فایل: PNG
دانلود فایل

توضیحات:
راه اندازی نرم افزار zzz
نام فایل:DATASQL
حجم فایل: 356Kb
فرمت فایل: EXE
دانلود فایل

توضیحات:
نام فایل:PKUNZIP
حجم فایل: 69Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
PKUNZIP
نام فایل:qtintf
حجم فایل: 3412Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
qtintf
نام فایل:win 8 Registry
حجم فایل: 0Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
win 8 Registry
نام فایل:فايلهاي مربوط به قفل...
حجم فایل: 1644Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
فايلهاي مربوط به قفل...
نام فایل:Node32
حجم فایل: 317Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
Node32
نام فایل:MSDE
حجم فایل: 59283Kb
فرمت فایل: ZIP
دانلود فایل

توضیحات:
MSDE